Köp och Medlemsvillkor

Köp- och medlemsvillkor KliMATkassen

Innehållsförteckning

1. Allmänt om tjänsten

 1. Parterna
 2. Avtalets giltighet
 3. Kontaktuppgifter

2. Att vara kund hos KliMATkassen

  1.   Att bli kund

3.  Hantering av konton 
 1. Aktivt kundkonto
 2. Pausat kundkonto
 3. Kommunikationsinställningar
 4. Uppgifternas riktighet
 5. Behandling av personuppgifter
 6. Ångerrätt vid registreringen
 7. Avslut av kundkonto

4. Om tjänsten

 1. Leveransschema och leveransintervall
 2. Mina sidor
 3. Ändringar i ditt leveransschema
 4. Avboka enstaka leveranser
 5. Pausa dina leveranser
 6. Sen avbokning
 7. Priser och avgifter
 8. Information om pris- och andra förändringar av tjänstens innehåll
 9. Introduktion- och andra erbjudanden

5. Betalning

 1. Betalning med kort
 2. Betalning med faktura och e-faktura
 3. Presentkort

6. Leverans

 1. Tidpunkt för leverans
 2. Ändring av leveransdatum
 3. Ändringar av leveransområde
 4. Inställd leverans
 5. Kundens ansvar gällande leveransuppgifter

7. Livsmedelsfrågor

 1. Kylkedja
 2. Förändring av kassens innehåll
 3. Särskilda behov eller matallergier
 4. Särskild livsmedelsupplysning
 5. Reklamationer
 6. Ångerrätt KliMATkassen

8. Övrigt

 1. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter.
 2. Uppsägning och tvist.
1. Allmänt om tjänsten

till KliMATkassen, en e-handelstjänst för utleverans av mat. KliMATkassen erbjuder även tilläggsprodukter och tjänster som går att beställa tillsammans med våra matkassar. Sådana tjänster omfattas i allmänhet också av köp- och medlemsvillkoren.

Särskilda villkor kan komma att gälla för vissa produkter och tjänster. Sådana villkor gäller då som tillägg till dessa köp- och medlemsvillkor.

Dessa köp-och medlemsvillkor börjar gälla från och med 11 september 2019.

1.1. Parterna

Köp- och medlemsvillkoren reglerar avtalet mellan dig som kund (nedan: du, kunden, eller i fråga om medlemskap i lojalitetsprogram; medlemmen) och Fampet AB (nedan: vi, KliMATkassen).

1.2. Avtalets giltighet

Köp- och medlemsvillkoren utgör parternas huvudsakliga reglering av de frågor som omfattas av dessa villkor. Du har rätt att säga upp avtalet när som helst men vi behöver 8 dagar före en planerad leverans oavsett om du har leveransdag på måndag, tisdag eller fredag.

KliMATkassen förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa köp- och medlemsvillkor. 

1.3. Kontaktuppgifter

Tjänsten ägs och drivs av Fampet AB, org.nr. 556831-2424, (nedan ”KliMATkassen”). Landsvägen 2164, 23170 Anderslöv.

Vid frågor om köp- och medlemsvillkoren eller övriga kundtjänstärenden får du gärna kontakta vår kundtjänst via telefon: 0410-301 333 eller per e-post: kundservice@klimatkassen.com. För frågor gällande vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter hänvisar vi till kundservice@klimatkassen.com.

Aktuella kontaktuppgifter till oss finns även på www.klimatkassen.com/kontakta-oss/

2. Att vara kund hos KliMATkassen

2.1. Att bli kund

För att bli kund hos KliMATkassen måste du vara minst 18 år och bli godkänd i den kreditkontroll som görs av KliMATkassens betalningspartner.

Du blir kund hos KliMATkassen när du registrerat dina uppgifter på www.klimatkassen.com i samband med din första beställning. Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänner köp- och medlemsvillkoren” vid registrering av dina uppgifter godkänner du aktivt såväl våra köp- och medlemsvillkor som vår integritetspolicy samt förbinder dig att följa dem. För information om vilka personuppgifter vi behandlar och syftet med behandlingen hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Du kan också med ditt samtycke överlåta registreringen till en säljare eller annan representant för Klimat Kassen.

Efter att du genomfört din beställning skickas en bekräftelse per e-post om ditt köp samt viktig information om tjänsten, bland annat när din matkasse kommer att levereras. I detta bekräftelsemejl hittar du också information om hur du går tillväga om du ångrar din beställning. Du kan ångra din beställning fram till söndagen en vecka före din första leverans.

I och med köpet har du skapat ett personligt leveransschema för löpande leveranser av matkassar från oss..

3. Hantering av kundkonton

3.1. Aktivt kundkonto

 • Kunden kan själv hantera sina leveranser via Mina Sidor.
 • Kunden kan själv ändra sina leveransuppgifter på Mina Sidor.
 • Kundkontot är aktivt även om kunden är på paus.
 • Kunden mottar kommunikation från KliMATkassen enligt valda kommunikationsinställningar.

3.2. Pausat kundkonto

 • Kunden har avbokat alla sina framtida leveranser. Inga leveranser kommer att ske utan att kunden själv aktivt bokar på en leverans.
 • Kundkontot är fortfarande aktivt, se aktivt kundkonto.
 • Kunden mottar kommunikation från KliMATkassen enligt valda kommunikationsinställningar.

3.3. Kommunikationsinställningar.

3.4. Uppgifternas riktighet

Uppgifterna vid registrering ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Vi uppdaterar inte automatiskt dina kontaktuppgifter efter registreringen. Enklast är att gå till Mina Sidor och ändra eventuella felaktigheter på dina kontakt- och betalningsuppgifter (adress, e-post samt telefon, betalsätt) som du hittar under Mitt konto.

Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av du som kund har givit felaktiga uppgifter kan du ändå komma att debiteras för leveransen, se även avsnittet Leverans.

3.5. Behandling av personuppgifter

När du köper våra produkter och använder våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt:

 • Vid köp av produkter eller tjänster från KliMATkassen
 • Vid reklamation eller kundtjänstärenden
 • Genom användning av hemsidan, Mina Sidor och sociala medier
 • Vid försäljningsfrämjande aktiviteter
 • Vid tävlingar, event och kundaktiviteter
 • I samband med företagets rättsliga förpliktelser

Den nya Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018, har stärkt dina rättigheter att styra hur du vill att vi hanterar personuppgifter kopplade till dig som är kund hos oss.

Vi är naturligtvis måna om att du alltid skall känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och eftersträvar att vara transparenta med vilken information vi samlar in om dig, hur dessa uppgifter kan komma att användas och hur länge dina personliga uppgifter lagras hos oss.

För mer detaljerad information om behandling av personuppgifter, hänvisar vi dig att läsa mer om detta i vår integritetspolicy, eller till att kontakta oss via kundservice@klimatkassen.com.

3.6. Ångerrätt vid registreringen

Om du ångrar din registrering som kund och därmed ditt första köp kan du alltid ångra detta avgiftsfritt 8 dagar före din första leverans. I övriga fall riskerar du att få en avgift för sen avbokning. Vissa produkter tillämpar en senare avgiftsfri sista avbokning, vilket framgår av Mina Sidor. När produkten inte längre går att ändra i Mina Sidor har tidsgränsen passerats.

3.7. Avslut av kundkonto

Du kan när som helst själv välja att pausa ditt kundkonto. Detta gör du enklast på Mina Sidor. För mer information om paus se Hantering av kundkonton.

Önskar du avsluta ditt kundkonto ber vi dig kontakta oss skriftligen via kundservice, på så vis kan vi behandla ditt ärende på ett tryggt och säkert sätt. Vi har inte möjlighet att avsluta ett kundkonto om kommande leverans ej avbokats inom villkoren för avbokning och/eller vid obetalda fakturor. När kontot avslutas kommer du att förlora tillgång till dina kontodetaljer, tidigare orderhistorik och recept. För mer information om avslut av kundkonto se vår integritetspolicy.

4. Om tjänsten

4.1. Leveransschema och leveransintervall

I och med köpet av matkasse har du skapat ett personligt leveransschema för löpande leveranser av matkassar från oss. Dina leveranser fortsätter tills dess att du själv väljer att pausa eller avsluta tjänsten. För definition av paus och avslut se stycket Hantering av kundkonton.

När leverans kan ske framgår av ditt leveransschema som presenteras på Mina Sidor.

Vi levererar normalt även på röda dagar och allmänna helgdagar om inget annat har meddelats.

Vissa produkter och tjänster kan tillämpa särskilda leveransdagar och intervaller.

4.2. Mina sidor

Efter att du blivit kund hanterar du alla dina leveranser, tilläggsprodukter och tilläggstjänster via Mina Sidor. 

Du loggar in med e-mail eller telefonnummer och lösenord.

KliMATkassen från säger sig allt ansvar om kunden på grund av slarv, stöld, ID kapning eller liknande incident leder till att någon annan kan logga in på Mina Sidor på kundens konto.

4.3. Ändringar i ditt leveransschema

Du kan när som helst avboka enskilda leveranser eller pausa alla dina framtida leveranser genom att logga in på Mina Sidor. Där kan du också byta matkasse och som komplement till din matkasse lägga till någon eller några av våra tilläggsprodukter eller tjänster.

Vi har ingen bindningstid. Däremot gäller 8 dagars framförhållning vid alla ändringar, såsom på- och avbokningar av produkter, adressändring eller för att pausa kommande leveranser. Sista dagen att avboka eller göra ändringar i dina leveranser är 8 dagar innan din leveransdag.

Vissa produkter tillämpar en kortare framförhållning, vilket i så fall framgår av Mina Sidor. När produkten inte längre går att ändra på Mina sidor har tidsgränsen passerats.

4.4. Avboka enstaka leveranser

Om du vill avboka enstaka leveranser från ditt leveransschema, gör du detta på Mina sidor. Här kan du göra ändringar på alla dina kommande leveranser vad avser leveransdatum, val av matkasse och tilläggsprodukter.

4.5. Pausa dina leveranser

Om du vill pausa alla dina leveranser, dvs. avboka alla dina inbokade leveranser från ditt leveransschema, gör du detta på Mina Sidor.

För mer information läs under stycket Hantering av kundkonton.

4.6. Sen avbokning

Vi behöver normalt 8 dagars framförhållning för att avboka din nästkommande leverans av din matkasse. Du kan antingen välja att avboka enstaka leveranser eller pausa dina leveranser på obestämd tid såsom anges i avsnitt 3.4 och 3.5. 

Vid avbokning senare än 8 dagar före leverans tar vi en avbokningsavgift på 50% av matkassens pris. Vid avbokning senare än 3 dagar innan leverans faktureras fullt pris på din avbokade matkasse.

Vissa produkter tillämpar en kortare framförhållning, vilket i så fall framgår av Mina Sidor. När produkten inte längre går att ändra i Mina Sidor har tidsgränsen passerats.

Vid eventuella sena avbokningar ber vi dig alltid kontakta vår kundtjänst per telefon på 0410-301 333.

4.7. Priser och avgifter

För aktuella priser och eventuella extra avgifter hänvisas till vår webbplats: www.klimatkassen.com eller Mina sidor.

4.8. Information om pris- och andra förändringar av tjänstens innehåll

KliMATkassen äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas kunder med en framtida leverans inbokad via sms, e-post eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

4.9. Introduktion- och andra erbjudanden

Introduktionserbjudanden som t ex rabatter eller premier kan erbjudas till nya kunder och gäller enbart vid registreringstillfället.

Du har rätt till ett ny kunds erbjudande, t.ex. prova på pris av en matkasse, endast vid ditt första köp och en gång under en period på 36 månader.

KliMATkassen ansvarar inte för felaktig information i material, kommunikation eller erbjudanden som har producerats av 3:e part och publicerats på andra hemsidor och sajter som är utanför KliMATkassens kontroll. För att få information om aktuella erbjudanden för dig som kund kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

 

5. Betalning

Väljer du kreditkort som betalningssätt kan du bli ombedd att bekräfta att det är du som är kortets innehavare. Detta kallas 3D-Secure och verifieringen sker via BankID. BankID är en säker elektronisk legitimation som utfärdas av din bank. Om du har frågor eller upplever problem med verifieringen av ditt betalkort kan du kontakta din bank om hjälp.

Som kund hos KliMATkassen kan du välja mellan att betala med kort, faktura, e-faktura,  eller delbetalning. Delbetalning, Faktura- och e-fakturabetalningar hanteras för KliMATkassens räkning av vår betalningspartner.  För standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) klicka här. Har du frågor om faktura och e-fakturabetalningar kontaktar du vår betalningspartner Payson på telefon  08 470 94 00

Baserat på dina aktiva produktval accepterar du våra betalningsvillkor och att priset du debiteras kan variera beroende på de produktval du gör.

När du registrerar dig som kund har vi rätt att genomföra en kreditkontroll. Vid icke godkänd kreditkontroll avslås registreringen.

För påminnelseavi kan en påminnelseavgift komma att tas ut. För inkassoärenden utgår inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

För ytterligare information relaterade till avgifter kopplade till påminnelser, inkassoavgift, räntesats m.m. hänvisas till vår betalningspartners villkor, se länk ovan.

Vid varje nytt köp kan du ändra betalsätt genom att kontakta oss innan minst 8 dagar innan nästa köp.

Vid utebliven betalning kan fortsatta leveranser komma att stoppas. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning av avtalet, eller avbokning av fortsatta leveranser.

5.1. Betalning med kort

Vi debiterar ditt kort inom 4 dagar efter leverans. Skulle vi inte lyckas debitera ditt betalkort meddelar vi dig via SMS samt e-post, därefter skickas en faktura från vår betalpartner. I samband med den tillfälliga övergången av betalsätt sker en kreditkontroll.

5.2. Betalning med faktura och e-faktura

Vid fakturabetalning skickas fakturan inom en vecka efter leverans. Fakturan skickas till den e-postadress du har angett vid registreringen. För anslutning till e-faktura kontaktar du din bank. På fakturor tillämpar vi 14 dagars förfallotid och vi tar ut en fakturaavgift om 19 kr.

5.3. Presentkort

Dessa köp- och medlemsvillkor gäller även för förbetalda presentkort. Mottagaren använder presentkortet genom att registrera sig på hemsidan och ange presentkortets kod. Om mottagaren redan är befintlig kund måste presentkortets kod registreras under fliken Rabattkoder på Mina sidor. Då reduceras nästkommande faktura med det aktuella beloppet.

Presentkort återbetalas inte helt eller delvis och kan inte växlas in mot kontanter. Giltighetstiden på ett presentkort är ett år från det datum presentkortet köptes, om inte annat anges på presentkortet.

6. Leverans

6.1. Tidpunkt för leverans

Leverans sker till KliMATkasse-stationen på måndag, tisdag eller fredag. Tid för leverans är normalt mellan klockan 08.00-15.00. Lokala avvikelser kan förekomma. Om leverans beräknas ske vid annan tidpunkt meddelas du som kund om detta.

Vissa leveransdagar, produkter eller tjänster kan ha avvikande leveranstider. I dessa fall informeras du som kund om detta via sms, e-post eller vid beställningstillfället.

När en produkt levererats till leveransadressen övergår ansvaret för produkten till dig som kund. KliMATkassen ersätter ej stulen matkasse.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan kassen i undantagsfall komma att levereras efter utsatt tid, det vill säga efter klockan 15, förutsatt att vi inhämtat ditt godkännande före klockan 15.

6.2. Ändring av leveransdatum

KliMATkassen förbehåller sig rätten att ändra leveransdag på enstaka leveransdatum när det finns synnerliga skäl för oss att optimera vissa leveransområden. I dessa fall informeras de kunder som berörs av eventuell förändring samt har en framtida leverans inbokad. Informationen meddelas per e-post senast två veckor innan förändringen träder i kraft.

6.3. Ändringar av leveransområde

KliMATkassen förbehåller sig rätten att ändra leveransområde genom att stänga eller begränsa leverans av våra produkter och tjänster på vissa Klimatkasse-stationer när det finns synnerliga skäl för oss att optimera vissa leveransområden. I dessa fall informeras de kunder som berörs av eventuell förändring samt har en framtida leverans inbokad. Informationen meddelas per e-post senast två veckor innan förändringen träder i kraft.

6.4. Inställd leverans

KliMATkassen förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför kontroll för KliMATkassen. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

6.5. Kundens ansvar gällande leveransuppgifter

KliMATkassen förbehåller sig rätten att debitera dig som kund för en leverans som inte kunnat genomföras om den har orsakats av att felaktiga eller bristande uppgifter uppgivits såsom felaktig adress, portkod eller särskild information gällande leveransadressen. Du som kund är skyldig att säkerställa att KliMATkassen alltid har korrekta leveransuppgifter till dig. Om KliMATkassen behöver ringa dig via en porttelefon för att leverera kassen, är det i synnerhet viktigt att du alltid är tillgänglig på telefon under leveransdagen. Om KliMATkassen inte kan leverera till dig på grund av felaktigt angivna leveransuppgifter eller för att vi inte får tag på dig vid leveransen debiteras du fullt pris för matkassen.

7. Livsmedelsfrågor

7.1. Kylkedja

Kassens kylvaror levereras i en obruten kylkedja, vilket innebär att färskvarorna hålls kylda under hela transporten.

7.2. Förändring av kassens innehåll

KliMATkassen förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

7.3. Särskilda behov eller matallergier

Vissa av våra matkassar är speciellt framtagna för särskilda kostbehov såsom glutenintolerans och laktosöverkänslighet. Detta framgår tydligt i beskrivningen av dessa matkassar. Övriga matkassar är inte anpassade efter unika kundbehov, såsom icke nöt- eller fläskkött, allergier eller livsmedelsöverkänslighet.

Matkassarna kan vid vissa tillfällen innehålla nötter och andra allergener.

I matkassen utan gluten finns produkter utan gluten såsom kött, grönsaker och sammansatta produkter samt glutenfria produkter. Angående innehåll av gluten förlitar vi oss på leverantörernas egna rutiner och egen märkning av de enskilda produkterna.

Kunden ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna och att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med en överkänslighet eller allergi uppmanas vara extra uppmärksamma.

Kunden har ett eget ansvar att förvara och tillaga råvaror och livsmedel på ett säkert sätt. Se information om livsmedelshygien på Livsmedelsverkets hemsida. Det innefattar att förvara livsmedel i angiven temperatur samt att skölja grönsaker noga samt diska köksredskap mellan kontakt med framför allt rå kyckling men även övrigt rått kött och animalier.

Du som konsument har dock möjlighet att reklamera en vara i KliMATkassen efter du har fått hem varan om det t ex visar sig att du inte kan äta varan. Se mer om detta under Reklamationer.

7.4. Särskild livsmedelsupplysning

För vissa matärenden såsom misstänkta matförgiftningar kan vi behöva be om extra information om vad som hänt inklusive information om sjukdomsförlopp. Denna information inhämtas för att möjliggöra en bedömning av orsaken och omfattningen för att snabbt kunna spåra eller stoppa en viss råvara eller nå ut med information till eventuella berörda samt myndigheter.

Vid specifika frågor om överkänslighet och hälsa är du självklart välkommen att kontakta vår kundtjänst. Tänk dock på att e-post generellt inte är en säker kommunikationsväg för känsliga personuppgifter.

För information om hur uppgifter hanteras och lagras i samband med särskilda livsmedelsärenden så hänvisar vi till vår integritetspolicy.

7.5. Reklamationer

Om det skulle vara något fel på levererade varor, om du saknar varor, eller om du är missnöjd med själva leveransen kan du göra en reklamation. Detta gör du enklast via Mina Sidor under Reklamation. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven eller på annat sätt inte går att äta. KliMATkassen granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura.

Vi behöver ta emot er reklamation senast 7 dagar efter leverans. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp det inträffade med rätt part.

7.6. Ångerrätt KliMATkassen

Försäljningen av färdigpackade matkassar och livsmedel från KliMATkassen omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

8. Övrigt

8.1. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

KliMATKassen förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part till exempel i samband med en förändring i företagets organisation.

8.2. Uppsägning och tvist

KliMATkassen förbehåller sig rätten att säga upp tjänsten för kund som bryter mot dessa köp- och medlemsvillkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och kunden meddelas om detta via e-post.

KliMATkassen förbehåller sig rätten att upphöra med leveranser till kunden om KliMATkassen anser sig ha särskilda skäl att inte utföra leverans av matkassar till denna kund.

Om tvist föreligger mellan KliMATkassen och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.