Vi bryr oss om din integritet

Kort om EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

GDPR är Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. På denna informationssida kan du bland annat läsa vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Du finner också instruktioner för hur du ska göra för att rätta en uppgift, beställa registerutdrag etc.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, besöks- och orderhistorik och hushållsstorlek.

Därför behöver vi dina personuppgifter

KliMATkassen använder dina personuppgifter för att ge dig den bästa och smidigaste tjänsten vid köp av mat och andra varor på nätet, inklusive inspirerande recept och intressanta tips. Detta för att din upplevelse av vår tjänst ska bli så bra som möjligt.

Dina personuppgifter används huvudsakligen av oss i följande syften:

 • För att kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto
 • För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig
 • För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden
 • För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst
 • För att lämna information om och marknadsföra våra och tredje parters produkter och tjänster
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell
 • För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt. Läs mer om vad vi använder dina personuppgifter till, och på vilka grunder, i vår Integritetspolicy.

Så samlar vi in och hanterar dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är förstår hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din data.

Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i följande sammanhang:

 • När du blir medlem hos oss, dvs registrerar ett KliMATkasse-konto
 • När du använder våra tjänster, eller interagerar med vår kommunikation
 • När du anger dina personliga preferenser för att få en så anpassad upplevelse som möjligt
 • Vid kontakt med oss, t.ex. vår Kundtjänst

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

   

 • Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

   

 • Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

   

 • Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

   

 • Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

   

 • Ifrågasätta berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

   

 • Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.

   

 • Dataportering. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post till kundservice@klimatkassen.com. Obs! Förfrågan behöver komma från den e-postadress som är kopplat till ditt konto. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

Vad gäller för företagsmedlemmar?

Alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person hos företaget omfattas av GDPR, t.ex. kontaktperson, e-postadress och mobilnummer.

Det finstilta

Du finner KliMATkassen fullständiga villkor och GDPR-relaterade policyer i följande dokument:

 • Integritetspolicy. I vår integritetspolicy kan du läsa i detalj om vår användning av dina personuppgifter. Du finner vår Integritetspolicy här.

   

 • Cookiepolicy. För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga Cookiepolicy här 

   

 • Medlemsvillkor. I våra medlemsvillkor kan du läsa vad som gäller när du registrerat dig som medlem på klimatkassen.com. Du finner våra Medlemsvillkor här

   

 • Allmänna villkor. I våra allmänna villkor kan du läsa vad som gäller när du använder dig av KliMATkassens tjänster. Du finner våra Allmänna villkor här 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

E-post: kundservice@klimatkassen.com

Postadress: KliMATkassen i Fampet AB, Att: Dataskyddsombudet, Landsvägen 2164, 231 70 Anderslöv

Orgnummer: 556831-2424

Telefon: 0410301333