Klimatkompensering

Med klimatkompensering menas att man finansierar projekt som minskar klimatutsläpp någon annanstans på jorden. Det kan exempelvis vara att stänga ner ett kolkraftverk i Indien och ersätta det med sol- eller vindkraft. KliMATkassen samarbetar med ClimateHero som i sin tur stöttar projekt som är certifierade av FN och som har kvalitetsstämpeln Gold Standard. För att vara helt säker på att ni lever klimatneutralt så kompenseras era utsläpp till 200%.

KliMATkassen och kompensering

Istället för ett tradionellt bonussystem baserat på kronor så väljer vi att lägga krutet på att klimatkompensera våra kunder. För tillfället kan vi bara erbjuda våra matkasseprenumeranter klimatkompensering men vi arbetar med att införa en modell där även övriga kunder skall kunna ta del av detta.

I samtliga av våra matkassar ingår klimatkompensering för så många som matkassen avser. Klimatkompenseringen sker månadsvis så för att erhålla 1 månads klimatkompensation för familjen krävs 1 månads prenumeration av valfri matkasse.   

Givetvis klimatkompenserar vi även hela vår verksamhet.

Om ClimateHero

ClimateHero investerar enbart i klimatprojekt som klarar marknadens allra tuffaste granskningskrav. Det innebär investeringar i projekt med certifieringen CDM (som FN står bakom) och Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF).

Genom att  investera i en portfölj med flera utvalda projekt så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Men även om man hittar de absolut bästa projekten på marknaden och sprider risken mellan olika projekt så finns det självklart alltid en risk att enskilda projekt inte uppnår utlovad klimatnytta.

För att vara 100% säkra att vi neutraliserar hela ditt klimatavtryck så kompenserar vi därför dubbelt så många ton som ditt beräknade avtryck visar. Så även om något klimatprojekt mot förmodan inte skulle uppnå utlovad klimatnytta eller om du ibland behöver göra en oundviklig flygresa, så gör dubbleringsprincipen att du helt säkert lever klimatneutralt.

 

Vill du veta mer om klimatkompensring besök https://climatehero.me/sv/